A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Monitoring i ewaluacja

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2012) Monitoring i ewaluacja [w:] Górniak Jarosław, Mazur Stanisław (red.): Zarządzanie strategiczne rozwojem, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 239 - 257.
Pobierz publikację: