A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol, Śliwowski Paweł  (2014) Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych [w:] Haber Agnieszka, Olejniczak Karol (red.) (2014) (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 13-45.
Pobierz publikację:

Opracowanie składa się z trzech podrozdziałów. Pierwszy przybliża genezę podejścia behawioralnego, główne zdobycze psychologii podejmowania decyzji, które dały podstawę temu podejściu oraz zawiera krótkie podsumowanie strategii behawioralnych proponowanych dla programów i regulacji publicznych. W drugim zaprezentowane zostały przykłady praktycznego zastosowania behawioralnych interwencji publicznych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, usług finansowych, profilaktyki zdrowotnej, transplantacji, zarządzania ruchem w mieście. W ostatnim przeanalizowano implikacje, jakie niosą behawioralne interwencje publiczne dla praktyki polityki publicznej, w tym dla ewaluacji.