A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Networks In Evaluation

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2011) Networks In Evaluation [in:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Bienias Stanisław (eds): Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Funds’ practice, Warsaw: Ministry of Regional Development, pp. 282-300.
Pobierz publikację:
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Sieci wspierania innowacyjności i transferu technologii w Polsce na tle europejskim (MNiSW) (2009-2011)