A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Nowa gospodarka u progu nowego kryzysu

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2008) Nowa gospodarka u progu nowego kryzysu. Przegląd Organizacji, Nr 12/2008.

Abstrakt
Celem artykułu było wykazanie, że kryzys 2008 jest kryzysem nowego typu, wykreowanym przez instytucje gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy wyłoniła się w latach 90. ub. wieku i na przełomie wieków ukonstytuowała się jako nowa formacja gospodarki światowej, zwłaszcza w USA. Kryzys 2008 r. rozpoczął się w bankowości inwestycyjnej, która finansowała dynamiczny rozwój nowej gospodarki i wykreowała zbyt duża nadwyżkę pieniądza wirtualnego nad realnym.