A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Nowe granice Unii Europejskie – współpraca czy wykluczenie

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz, Krok Katarzyna (red.) (2006) Nowe granice Unii Europejskie – współpraca czy wykluczenie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.