A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii – od postmetropolii do metropolii mozaikowej?

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Maciej Smętkowski, Dorota Celińska-Janowicz, Katarzyna Wojnar (2019) Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii – od postmetropolii do metropolii mozaikowej?. Studia Regionalna i Lokalne, 4(78), s. 28-53, DOI: 10.7366/1509499547802.

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji przestrzeni gospodarczej współczesnej metropolii. Podjęto tu próbę usystematyzowania najważniejszych przemian tej przestrzeni, w szczególności wyrażających się powstawaniem nowych obszarów i obiektów aktywności gospodarczej. Do przedstawienia tej ewolucji wykorzystano trzy osie ilustrujące różne typy działalności, stanowiące współczesne filary rozwoju metropolii: produkcyjno-technologiczną, kontrolno-informacyjną i konsumpcyjno-kulturalną. Zachodzącą transformację ukazano w kontekście tendencji odśrodkowych i dośrodkowych występujących w układzie: centrum miasta – pozostała część jego obszaru metropolitalnego. Na tej podstawie sformułowano scenariusze zmian struktury przestrzennej metropolii oraz kierunki badań nad transformacją jej przestrzeni gospodarczej wynikające z przeobrażeń technologicznych i społecznych.