A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Nowe przestrzenie klasy metropolitalnej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2007) Nowe przestrzenie klasy metropolitalnej [w:] Majer Andrzej (red.) Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.