A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni - Okres Programowania 2007-2013

Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2006) Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni - Okres Programowania 2007-2013 [w:] Ekspertyzy, t. 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.