A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznejna wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Jakubowski Andrzej, Bronisz Urszula, Miszczuk Andrzej (2017) Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznejna wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Społecznych, Tom  9(45), nr 3, Lublin: KUL, ss. 73-89.
DOI: http//dx.doi.org/10.18
Pobierz publikację:

Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej programów współpracy transgranicznej (PWT) realizowanych wzdłuż granic Polski w latach 2007-2013 i finansowanych w ramach dwóch instrumentów: Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Analiza głównych celów programów, obszarów wsparcia, ram finansowych oraz najważniejszych efektów zrealizowanych w ich ramach projektów, pozwoli na uchwycenie podobieństw i różnic charakteryzujących współpracę transgraniczną realizowaną na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej (UE).