A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska cyfrowo podzielona

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2008) Polska cyfrowo podzielona. IT w administracji, nr 11/2008.
Pobierz publikację:

Abstrakt
Społeczeństwo informacyjne jest w naszym kraju bardzo zróżnicowane. W dużych miastach ponad 60% mieszkańców ma dostęp do Internetu, podczas gdy w niektórych częściach kraju, na terenach wiejskich, odsetek ten wynosi ledwie ponad 10%.