A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska lokalna: od restrukturyzacji do modernizacji

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2008) Polska lokalna: od restrukturyzacji do modernizacji [w:] Kurczewska Joanna (red.): Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.