A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska nauka na tle światowym – analiza bibliometryczna

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2010) Polska nauka na tle światowym – analiza bibliometryczna [w:] Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, ss. 61-64.