A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2005) Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni (w:) Bondyra Krzysztof, Szczepański Marek, Śliwa Paweł (red.): Państwo, samorząd i społeczności lokalne, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.