A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań rozwoju

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Kozak Marek, Gorzelak Grzegorz (2007) Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań rozwoju [w:] Heffner Krystian, Malik Krzysztof (red.): Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Opole: KNoPiPS PAN - RSA - Politechnika Opolska.