A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polski koniec chłopów

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2005) Polski koniec chłopów [w:] Rosner Andrzej (red.): Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Warszawa: IRWiR PAN.