A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polskie granice na wschód od zachodu i na zachód od wschodu

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2013) Polskie granice na wschód od zachodu i na zachód od wschodu [w:] Zarycki Tomasz (red) Polska wschodnia i orientalizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss 44-50.