A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Potencjał metropolitalny Krakowa

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2009) Potencjał metropolitalny Krakowa [w:] Kukliński Antoni, Pawłowski Krzysztof, Woźniak Jacek (red.): Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, Kraków: UM Woj. Małopolskiego, ss. 99–112.