A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Przemysł, gospodarka oparta na wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2013) Przemysł, gospodarka oparta na wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol. 21, ss. 31-46
Pobierz publikację:

Produkcja przemysłowa jest przekazywana z Europy do tzw. fabryk świata (Chiny, Indie, Wietnam itp.). W Europie tworzy się gospodarka oparta na wiedzy, ale nie tworzy ona wystarczającoszybko miejsc pracy. W europejskich elitach władzy i w opinii publicznej wzrasta popularność obronymiejsc pracy w przemyśle, czemu towarzyszy argumentacja patriotyczna. Kontynuacja tych tendencjigrozi konfliktami wewnątrzeuropejskimi. Zagrożeniom tym należy położyć kres przez ustanowienienowej wspólnej europejskiej polityki przemysłowej. Misją wspólnej polityki przemysłowej powinnobyć przywództwo (instytucji europejskich) i kontrola procesu restrukturyzacji polegającej na przejściuUE od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. W efekcie potencjalne pole konfliktówwewnątrzeuropejskich stanie się polem współpracy.