A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Przestrzenie ludyczne nowe obszary metropolii

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2007) Przestrzenie ludyczne nowe obszary metropolii [w:] Malikowski Marian, Solecki Sławomir (red.): Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo- Wschodniej, Kraków: Zakład wydawniczy Nomos, ss. 17 - 31.