A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Region Kopenhagi w świetle koncepcji rozwoju policentrycznego

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej (2009) Region Kopenhagi w świetle koncepcji rozwoju policentrycznego [w:] Jewtuchowicz Aleksandra, Rzeńca Agnieszka (red.): Współczesne wyzwania miast i regionów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 131–152.