A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Regionalne stopy zwrotu z inwestycji w edukację w kontekście migracji międzyregionalnych

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Herbst Mikołaj (2015) Regionalne stopy zwrotu z inwestycji w edukację w kontekście migracji międzyregionalnych. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(59), ss. 5-20.