A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rola ewaluacji w krajowych politykach publicznych - analiza systemowa lat 1999-2010

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2010) Rola ewaluacji w krajowych politykach publicznych - analiza systemowa lat 1999-2010 [w:] Haber Agnieszka, Szałaj Maciej (red.): Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, Warszawa: PARP, ss. 39-62.