A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej (2005) Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy [w:] Makieła Zbigniew, Marszał Tadeusz (red.): Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych, Warszawa: Biuletyn KPZK PAN, z. 222.