A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rola nowoczesnych przestrzeni konsumpcji w rewitalizacji miast

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Celińska-Janowicz Dorota (2014) Rola nowoczesnych przestrzeni konsumpcji w rewitalizacji miast [w:] Mikołaj Madurowicz (red.): Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 87-99
Pobierz publikację:

Abstrakt

Fizyczna, społeczna i gospodarcza degradacja przestrzeni stanowi jeden z najtrudniejszych problemów współczesnych miast. W celu ożywienia zdegradowanych obszarów podejmowane są działania rewitalizacyjne. Jedną z nowowprowadzanych funkcji, zwłaszcza w przypadku obszarów śródmiejskich, jest często funkcja handlowa. Przeważnie realizowana jest ona w formie nowoczesnych przestrzeni konsumpcji takich jak zamknięte centra handlowe, pasaże czy obiekty typu festival marketplace (popularne zwłaszcza w USA). Tego rodzaju przedsięwzięcia mają swoją określoną specyfikę, zarówno w porównaniu z innymi projektami rewitalizacyjnymi jak i budową typowych centrów handlowych. Przybierają one także różne rozmiary – od adaptacji pojedynczych budynków poprzemysłowych po zakrojone na szeroką skalę przekształcenia całych kwartałów. Różne są także sposoby ich finansowania oraz forma zaangażowania i współpracy podmiotów publicznych i prywatnych.

 

Abstract

Physical, social and economic degradation is one of the most pressing and complicated problems of contemporary cities. Increasingly popular way to address this problem is revitalization, very often based on retailing. Usually retail driven downtown revitalisation is implemented through shopping centres development – traditional and enclosed or thematic, as for example festival marketplaces (very popular in USA). Revitalisation based on spaces of consumption is to some extent different from other types of revitalisation projects as well as other types of retail developments. The scale of this kind of revitalisation varies from adaptation of single buildings to redevelopments of the whole quarters or even districts. Also sources of funds can be manifold, as well as the range of local authorities engagement.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Przestrzenne aspekty funkcjonowania warszawskich centrów handlowych (NCN) (2010-2013)