A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Dorota Celińska-Janowicz

Stanowisko: adiunkt
tel.: 22 826 16 54, wew. 118
Specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia handlu, studia miejskie, rozwój regionalny i lokalny
Dydaktyka (rok akademicki 2019/2020): Socjologia przestrzeni (ćwiczenia), Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG (ćwiczenia)
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Dorota Celińska-Janowicz jest doktorem Nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwentką geografii (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) i gospodarki przestrzennej (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego). Jej rozprawa doktorska, której promotorem był prof. dr hab. Bohdana Jałowiecki, dotyczyła przestrzennych aspektów funkcjonowania warszawskich centrów handlowych. W 2016 roku została laureatką dyplomu im. Eugeniusza Romera przyznawanego przez Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Laureatka stypendiów podoktorskich na Uniwersytecie w Wiedniu oraz na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W EUROREGu pracuje od 2010 roku, kiedy to objęła także stanowisko sekretarza redakcji kwartalnika naukowego „Studia Regionalne i Lokalne”. Uczestniczyła w kilku projektach programu ESPON, pełniąc funkcję polskiego koordynatora jednego z projektów (USESPON), jak również w badaniach ewaluacyjnych oraz dotyczących rozwoju regionalnego i lokalnego, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, NCBiR oraz Urzędu Miasta st. Warszawy. Obecnie uczestniczy w realizacji m.in. trzech projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Od września 2016 roku pełni funkcję Kierowniczki ds. Toku Studiów, Kierowniczki Studium Podyplomowego oraz koordynatorki ds. mobilności.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0101-7475

Researcher ID: P-2126-2018

Scopus Author ID: 56919635200

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 

AAG 2019 Annual Meeting, 3-7.04.2019, The American Association of Geographers, Waszyngton, USA. Referat: Location patterns of APS firms vs. business districts: a tale of agglomeration and specialisation in era of creativity (wspólnie z M. Smętkowskim)

INURA Conference “Footloose Warsaw. Towards a walkable Urban theory”, 23-30.06.2018, International Network for Urban Research and Action. Warszawa. Referaty (wspólnie z K. Wojnar): The geography of Mordor oraz Walking into Mordor

RSA Annual Conference 2018 "A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival", 3-6.06.2018, Regional Studies Association. Lugano, Szwajcaria. Referat: Spatial Behaviours of Employees in Warsaw Business Districts - Centre vs. Peripheries

Kongres ERSA „Social Progress for Resilient Regions”, 28.08–1.09.2017, European Regional Science Association. Groningen, Holandia. Referat: Shopping centres in central and secondary business districts. The Warsaw example

RSA Annual Conference 2017 "The Great Regional Awakening: New Directions", 4-7.06.2017, Regional Studies Association. Dublin, Irlandia. Referat: Shopping and working. Shopping centres in Warsaw business districts

RSA European Conference 2016 "Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World", 3-6.04.2016, Regional Studies Association. Graz, Austria. Referat: Local Resilience Potential – Theoretical Framework and Methodological Challenges

RSA Winter Conference "Great Transformation: Recasting Regional Policy”, 19-20.11.2015, Regional Studies Association, Londyn, Wielka Brytania. Referat: Business districts in city space – case study of post-socialist metropolis (wspólnie z M. Smętkowskim)

Kongres EUGEO, 30.08-2.09.2015, Association of Geographical Societies in Europe, Budapeszt, Węgry. Referat: Spatial structure and distribution determinants of Warsaw shopping centres

Kongres ERSA „World Renaissance: Changing roles for people and places Economy”, 25-28.08.2015, European Regional Science Association, Lizbona, Portugalia. Referat: Modelling R&D investment target within the Europe 2020 strategy: regional CGE analysis for Poland (wspólnie z K. Zawalińską, A. Płoszajem, J. Rokiem)

18th Annual Conference on Global Economic Analysis "Information for the Policy Maker: Practical Economic Modelling for Tomorrow". 17-19.06.2015, Center for Global Trade Analysis, Purdue University, Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University. Melbourne, Australia. Referat: Regional Input-Output Studies: A Systematic Literature Review (wspólnie z A. Płoszajem, J. Rokiem, K. Zawalińską)

RSA Winter Conference "Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy”. 27-28.11.2014, Regional Studies Association. Londyn, Wielka Brytania. Referat: Adaptability from local perspective - adaptive potential of Polish municipalities (wspólnie z A. Płoszajem)

European Social Networks Conference. 1-4.07.2014. International Network for Social Network Analysis. Barcelona, Hiszpania. Referat: Trends in interregional scientific collaboration in Europe: Moving centers or fixed pattern? (wspólnie z A. Ploszajem)

RSA European Conference 2014 "Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories". 15-18.06.2014. Regional Studies Association. Izmir, Turcja. Referat: Spatial structure of shopping centres in Warsaw

XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście "Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej". 10-11.04.2014. Zakład Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. Referat: Dwubiegunowość przestrzeni biurowej w Warszawie – porównanie Centralnego i Mokotowskiego Obszaru Biznesu (wspólnie z M. Smętkowskim)

RSA Early Career Conference "Looking Forward: The Future of Regional Studies". 1.11.2013. Regional Studies Association. Manchester, UK. Referat: Shopping centres in urban planning in Poland

Kongres EUGEO „Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change”. 5-7.09.2013. Association of Geographical Societies in Europe. Rzym, Włochy. Referat: Large housing estate in post-socialist city, revival or decay

Kongres ERSA "Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy". 27-31.08.2013. European Regional Science Association. Palermo, Włochy. Referat: Shopping streets transformation in post-socialist city: the Warsaw example

Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje. 25-26.06.2013. Polski Punkt Kontaktowy ESPON – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. Referat: Polityka miejska wobec lokalizacji centrów handlowych

Miasta, aglomeracje, metropolie wobec współczesnych wyzwań. 22-23.11.2012; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii. Lublin. Referat: Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic handlowych Warszawy.

Four years on: how have capital cities dealt with the crisis. The RSA Research network “The impact of global economic crisis on capital cities” seminar.  26.10.2012; Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kijów, Ukraina. Referat: City budget in the Crisis – example of Warsaw.

Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. 29.11-1.12.2012; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Referat: Rola nowoczesnych przestrzeni konsumpcji w rewitalizacji miast.

Crisis and cities: a dual world of capital cities. RSA Research Network “The impact of global economic crisis on capital cities”, 23.09.2011, EUROREG. Warszawa. Referat: Shopping centres and shopping streets in the capital city – Warsaw case study

XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Przestrzeń publiczna miast”. 7-8.04.2011. Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. Referat: Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja

The First Nordic Winter Conference „Regions: Sustainabilty, Growth, and Policy”. 30-31.03.2011; The Centre for Regional Science (Cerum). Hemavan, Szwecja. Referat: Gender Structure of Eastern Poland

 
Projekty realizowane w ramach EUROREG