A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rola Programu Współpracy Przygranicznej PHARE w rozwoju lokalnym województw zachodnich

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2007) Rola Programu Współpracy Przygranicznej PHARE w rozwoju lokalnym województw zachodnich [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.