A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rolnictwo a struktura społeczna wsi

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2012) Rolnictwo a struktura społeczna wsi [w:] Kolasa-Nowak Agnieszka, Misztal Wojciech (red.): Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Styka, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej, ss. 231-237.