A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rolnictwo biologiczne

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2005) Rolnictwo biologiczne. Wieś i Rolnictwo, nr 2/2005.

Abstrakt
Rolnictwo biologiczne' (ekologiczne, naturalne) wskazywane jest, także w Portugalii, jako jeden z czynników rozwoju wiejskiego. Wszystkie jego potencjalne możliwości wylicza Ana Firmino [1999]. Ich listę otwiera korzystny wpływ na środowisko naturalne, przejawiający się w ograniczeniu jego skażenia (m.in. dzięki użytkowaniu energii alternatywnych i mniejszemu wykorzystaniu energii zatruwających środowisko), korzystnym wpływie na równowagę ekosystemów, krajobraz i wkład w tzw. trwały rozwój. Ma też pozytywne skutki społeczno-kulturowe, bowiem tworzy nowe miejsca pracy, zatrzymuje młodych na wsi i tym samym przyczynia się do rewitalizacji środowiska wiejskiego. Uwzględnić tu należy też potencjalny wpływ lobby, tworzącego się wokół rolnictwa biologicznego i często współpracującego z innymi agendami rozwoju wiejskiego. Wśród pozytywów ekonomicznych wymienić trzeba wysokiej jakości produkty spożywcze, stanowiące tzw. zdrową żywność, wysokie zbiory, nowe możliwości rynkowe. Zapewne te liczne, choć czasem ocierające się o utopię, zalety rolnictwa biologicznego sprawiają, że aktualny (200/1 2007) Plano National para o Desenvolvimento Agricultura Biologica, przygotowany przez MADRP, przewiduje wzrost areału upraw biologicznych do 7% użytków rolnych kraju i wzrost udziału gospodarstw biologicznych do 1 %, tj. 4700. To ambitny zamiar, gdyż na koniec 2000 r. było ok. 763 gospodarstw agrobiologicznych, użytkujących ok. 50000 ha. Dawało to Portugalii ostatnie miejsce w UE-15.