A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rozwój - region - społeczeństwo: z okazji jubileuszu profesora Bohdana Jałowieckiego

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Grzegorz Gorzelak, Marek S. Szczepański, Tomasz Zarycki (red.) (1999) Rozwój - region - społeczeństwo: z okazji jubileuszu profesora Bohdana Jałowieckiego. Warszawa : Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Uniwersytet Warszawski, ss. 273.

Trzy części: I. Rozwój (m.in. Państwo – gospodarka – społeczeństwo obywatelskie. Refleksje o szansach i zagrożeniach; Historia – transformacja – przyszłość (szkic o strukturze polskiej przestrzeni i jej zmianach); Strategia równoważenia rozwoju miast polskich w perspektywie integracji przestrzeni europejskiej; Trwałość historycznych struktur przestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni politycznej; II. Region (m.in. „Regional science” – problematyka regionów przygranicznych; Nowa struktura przestrzeni europejskiej jako przezwyciężenie dziedzictwa żelaznej kurtyny; Model polityki rozwoju regionalnego Szkocji; III. Społeczeństwo (m.in. Specyfika polskiej agrarności końca XX wieku; Ograniczenia sprawności demokratycznego przywództwa; Uczestnictwo polityczne mieszkańców wsi i małych miast w Bułgarii, Polsce i Rosji; Identyfikacja terytorialna Polaków na pograniczach; Życie publiczna- sfera moralnie obojętna.