A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Społeczne uwarunkowania zawodu architekta

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2011) Społeczne uwarunkowania zawodu architekta [w:] Styk Józef (red.): Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, Tom IX, Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina: waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, ss. 117-126.