A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Stare odpowiedzi na nowe wyzwania. Przyczynek do krytyki politycznego przywództwa

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2007) Stare odpowiedzi na nowe wyzwania. Przyczynek do krytyki politycznego przywództwa [w:] Rozmus Andrzej (red.): Poza barierą czasu i przestrzeni, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.