A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Style kierowania w centralnej administracji publicznej na tle stylów kierowania w wybranych środowiskach organizacyjnych

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz, Olejniczak Karol, Widła-Domaradzki Łukasz (2011) Style kierowania w centralnej administracji publicznej na tle stylów kierowania w wybranych środowiskach organizacyjnych. Przegląd Organizacji, nr 12/2011, ss. 31-35.