A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Teoretyczne podstawy ewaluacji ex post

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2007) Teoretyczne podstawy ewaluacji ex post [w:] Haber Agnieszka (red.): Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 15 - 42.