A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

The Late Newcomer Syndrome - Poland Challenges of the Information Society

Autorzy: Bohdan Jałowiecki, Szczepański Marek
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan, Szczepański Marek (2005) The Late Newcomer Syndrome - Poland Challenges of the Information Society [in:] Kiepas Andrzej, Żydek-Bednarczuk Urszula (eds): Informationsgesellschaft und Kultur, Berlin: Trafo.