A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Turystyka jeździecka w Polsce: szanse i bariery wpływu na rozwój lokalny

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2013) Turystyka jeździecka w Polsce: szanse i bariery wpływu na rozwój lokalny. Folia Turistica, Nr 28, ss. 205-224.
Pobierz publikację:

Artykuł jest poświęcony współczesnej turystyce jeździeckiej w Polsce, czynnikom determinującym jej stan, szansom i barierom jej rozwoju. Posługując się literaturą przedmiotu, danymi statystycznymi oraz szacunkami i opiniami znawców problematyki, autor dąży do sformułowania wniosków i rekomendacji na temat możliwości rozwoju turystyki jeździeckiej w Polsce oraz jej wpływu na rozwój lokalny.