A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ukraina – zróżnicowania regionalne i polityka rozwoju regionalnego

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Kamińska Justyna, Mrinska Olga, Płoszaj Adam (2008) Ukraina – zróżnicowania regionalne i polityka rozwoju regionalnego [w:] Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.): Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju: Polska i Ukraina, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.