A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa

Autorzy: Mirosław Drygas, Katarzyna Zawalińska
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Drygas Mirosław, Zawalińska Katarzyna (red.) (2012) Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, Warszawa: IRWiR PAN, ss. 243.

Książka, która właśnie trafia do rąk czytelników, należy do "triady", jest bowiem jedną z trzech wydanych ostatnio publikacji, prezentujących efekty programu badawczego: Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych - wyzwania i sposoby adaptacji. Każda z tych trzech książek (w swoim oczywiście zakresie) jest podsumowaniem interdyscyplinarnych badań prowadzonych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa w latach 2009-2012. Zespół autorów, pracowników naukowych Instytutu, porusza szeroki wachlarz fundamentalnych kwestii związanych z rozumieniem roli wsi, jej mieszkańców i rolnictwa we współczesnych procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju.

W tej książce podjęto próbę określenia miejsca, roli wsi i rolnictwa w strukturach i przemianach głównie ekonomicznych zachodzących współcześnie w Polsce. Poruszono problemy związane z kreowaniem polityki rolnej, wskazując na niedostateczne uwzględnianie jej wiejskiego komponentu, co w efekcie sprawia, że ma ona przede wszystkim rolniczy wymiar sektorowy. W wynikającej z badań konkluzji stwierdzono, że tradycyjne (standardowe) mierniki i wskaźniki opisujące wkład, miejsce wsi i rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie nie odzwierciedlają ich rzeczywistego znaczenia.