A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Współczesne problemy rozwoju regionalnego

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Bohdan Jałowiecki (red.) (1995) Współczesne problemy rozwoju regionalnego. Warszawa: Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju, s. 217.
Pobierz publikację: