A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Współczesny Uniwersytet w obliczu zmian. Problemy kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na przykladzie Uniwersytetu Warszawskiego

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Dziemianowicz Wojciech, Tucholska Anna, (2013) Współczesny Uniwersytet w obliczu zmian. Problemy kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na przykladzie Uniwersytetu Warszawskiego [w:] Churski Paweł, Kudłacz Tadeusz (red.): Gospodarka Przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia (Spatial Management– Experience and Challenges of Teaching Process). Warszawa: Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 251, ss. 24-37.
Pobierz publikację:

The article concentrates on the problem of implementation of Bologna process into the Polish reality. Authors underline a few problems: changing role of universities in knowledge-based economy; unexpected weaknesses of new education policy and relation between students and scientists. This article also presents the experience of the University of Warsaw in the education of Spatial Economy.