A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wspólne i odrębne płaszczyzny badań nad miastem

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2008) Wspólne i odrębne płaszczyzny badań nad miastem [w:] Jałowiecki Bohdan (red.): Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.