A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Współpraca międzysektorowa a wybrane problemy polskich miast

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2014) Współpraca międzysektorowa a wybrane problemy polskich miast [w:] Borkowska Sylwia, Zielińska Ewa (red.) Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe, Warszawa: Fundacja Res Publica Nowa, ss. 58-66.
Pobierz publikację: