A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wyzwania przed turystyką jeździecką w Polsce

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2015) Wyzwania przed turystyką jeździecką w Polsce [w:] A. Stasiak, J.  Śledzińska, B. Włodarczyk (red.): Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj", ss. 143-152.
Pobierz publikację:

Turystyka jeździecka – rajd, krótki spacer lub całodzienna wycieczka – to celowa podróż konno odbywana w celu odwiedzenia i poznania konkretnego zasobu (zasobów) przyrodniczego i kulturowego (na podst. Ruta 2011, por. Krzemień 2010, s. 73). Spacer lub wycieczka, rajd (trwający nie mniej niż 24 godziny) ma charakter wyraźnie celowy – turystyczny i krajoznawczy1 . Wymienione formy turystyki konnej nie są jednak zjawiskami zupełnie różnymi, bowiem spacer czy wycieczka mogą stanowić przygotowanie do rajdu.

Głównym celem tego opracowania jest omówienie kluczowych wyzwań, jakie zdaniem autora stoją przed polską turystyką jeździecką. Jeździectwo w ostatnim ćwierćwieczu zmieniło swe formy (a jeźdźcy swe oczekiwania), za czym nie nadążają zmiany instytucjonalne w różnych wymiarach (w tym prawne)2 . Dokonanie dostosowania prawnego (i nie tylko) do współczesności autor uważa za główne wyzwanie przedstawione w podziale na kluczowe składowe, wśród których szczególne miejsce zajmuje niedobór wiedzy o stanie rzeczy.