A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Zróżnicowania społeczno-gospodarcze gmin według regionów historycznych

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam (2016) Zróżnicowania społeczno-gospodarcze gmin według regionów historycznych [w:] Gorzelak Grzegorz (red.) Polska gmina 2015, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 114-163.