A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów

//16.05.2019// Wykład dra hab. Grzegorza Micka: Rzecz o względności pojęcia bliskości i jego zastosowaniach w badaniach przestrzennych

Bliskość jest konstruktem niejednoznacznym. Dotyczy to również jej geograficznego wymiaru, który wydaje się pozornie najłatwiejszy do 
konceptualizacji i operacjonalizacji. Podczas seminarium usłyszymy o dotychczasowych sposobach ujmowania tego konstruktu. błędne jest dotychczasowe utożsamianie bliskości geograficznej z fizyczną odległością – równie istotny jest subiektywny wymiar bliskości.