A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów

// 17.10.2019 // Wykład Pani Aleksandry Litorowicz i Redaktor Bogny Świątkowskiej: Zmiany w używaniu przestrzeni miejskiej. Przypadek: place

Wyniki badania warszawskich placów, które fundacje Puszka i Bęc Zmiana prowadziły od 2017 r., jasno pokazują, że problem z placami leży nie tyle w ich organizacji, ile w możliwościach użytkowania ich przez mieszkańców. Jaką rolę place dziś odgrywają w organizmie miejskim? Jakie są najnowsze trendy w ich projektowaniu? Jak przesuwa się granica odpowiedzialności za to co prywatne i to co publiczne?