A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Jak zmieni się globalizacja po pandemii? Wbrew niektórym apokaliptycznym scenariuszom, nie dojdzie do gwałtownego odwrotu od globalizacji i zamknięcia się w szczelnych granicach państw narodowych. Podobnie jak w innych obszarach życia społecznego i gospodarczego, pandemia koronawirusa przyczyni się do pogłębienia trendu cyfrowej transformacji globalnej gospodarki – jej datafikacji i platformizacji [więcej]
 
 
Wysoki poziom przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem rozwoju regionalnego, któremu sprzyjają czynniki zależne od specyfiki regionalnej, a także dojrzała kultura przedsiębiorczości. Co się dzieje jednak, gdy przekaz międzypokoleniowy jest niemożliwy, a większość cech regionalnych ulega drastycznej zmianie? Czy w takich uwarunkowaniach przedsiębiorczość może przetrwać? Okazuje się, że tak. [więcej]
 
 
Dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, opowiada w jaki sposób polityki europejskie odpowiedzą na społeczne oraz gospodarcze potrzeby wywołane pandemią Covid-19. [więcej]
 
 
Kogo możemy uznać za eksperta? W czym eksperci są przydatni? Jakie są ograniczenia stosowania wsparcia eksperckiego w politykach publicznych? [więcej]
 
 
 
Nowe wyzwania jakie stanęły przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej wymagają dalszego doskonalenia polityki ekologicznej oraz łączenia jej z politykami gospodarczymi i społecznymi. Szczególnymi wyzwaniami są przeciwdziałanie nadmiernej konsumpcji, kreowanie zrównoważonej mobilności, zrównoważone podejścia do gospodarki odpadami, ochrona usług ekosystemów oraz postawienie na nature based solutions [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5