A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Know-Man: Knowledge Network Management in Technology Parks

Okres realizacji: 2010-2012
Finansowanie: INTERREG IVC

Przedmiotem projektu są parki technologiczne w szerokim kontekście regionalnych i lokalnych systemów innowacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania wiedzą w parkach oraz w kontekście regionalnym obejmującym powiązania parków technologicznych z instytucjami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami oraz władzami publicznymi. Teoretycznym punktem wyjścia projektu jest koncepcja tzw. potrójnej helisy mówiąca, że innowacyjność danego obszaru zależy od wielowymiarowych relacji między trzema sferami: badawczo-rozwojową, biznesową (przedsiębiorstwa) i publiczną (władze lokalne i regionalne). Badanie zostanie przeprowadzone w wybranych regionach 5 europejskich krajów (Hiszpania, Niemcy, Słowenia, Włochy i Polska). W każdym kraju uczestnikiem projektu jest badany park technologiczny, co gwarantuje dostęp do informacji oraz zaangażowanie w badanie tych instytucji. Również za każdym razem partnerami projektu są władze regionalne/lokalne oraz instytucje badawcze. Uczestnictwo w projekcie władz publicznych oraz parków technologicznych gwarantuje instytucjom badawczym stały i efektywny dostęp do przedmiotu badania. Ponadto wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach projektu będą pilotażowo wdrożone w regionach (parkach technologicznych) biorących udział w projekcie. Umożliwi to weryfikację i ocenę efektywności wniosków i rekomendacji. Takie założenia badania mają na celu jak największe połączenie analiz i wyników z praktyką. Dzięki temu wnioski i rekomendacje z badania będą mogły być w łatwy sposób wykorzystane w praktyce.

Projekt Know-Man realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum badawcze, którego partnerem wiodącym jest IRS, Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung – Instytut Rozwoju Regionalnego i Planowania Strukturalnego w Erkner w aglomeracji Berlina (Niemcy).

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.know-man.eu

3 września 2012 r. na Portalu innowacji ukazał się artykuł o projekcie Know-Man: [zobacz artykuł]

5 listopada 2010 r. TVP S.A. Wrocław wyemitowała program Praca-biznes-innowacje, którego frgment został poświecony projektowi Know-Man:

Publikacje będące efektami projektu