A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

SRDTOOLS: Methods and tools for evaluating the impact of cohesion policies on sustainable regional development

Okres realizacji: 2005-2006
Finansowanie: 6 Program Ramowy
Zespół badawczy EUROREG: Grzegorz Gorzelak (kierownik projektu), Elżbieta Kozłowska, Karol Olejniczak, Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski

Celem badania było użycie metody „czterech kapitałów” do opracowania powiązań istniejących w rozwoju regionalnym. Model ten rozbudowuje trzy podstawowe filary (gospodarczy, społeczny, środowiskowy) zrównoważonego rozwoju. W modelu „czterech kapitałów” kwestie odnoszące się do osób fizycznych (edukacja, zdrowie, innowacyjność, przedsiębiorczość czy umiejętności) zostały wydzielone z obszarów gospodarczych i społecznych. W ten sposób zdefiniowany został czwarty kapitał odnoszący się bezpośrednio do człowieka. W ten sposób filar gospodarczy koncentruje się na wytworach (infrastruktura, przedsiębiorstwa, etc.), a społeczny może być definiowany na bazie relacji międzyludzkich, np. w ramach lokalnej sieci, formalnych i nieformalnych powiązań, a także kwestii powiązanych z zarządzaniem.

W związku z powyższym cztery rodzaje kapitału, które podtrzymują dobrobyt są: wytworzony kapitał, kapitał naturalny, kapitał społeczny i kapitał ludzki.