A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Byli pracownicy

Mgr Paweł Śliwowski

Stanowisko: asystent
Specjalizacja: projektowanie, wdrażanie i ewaluacja polityk publicznych; wykorzystanie wiedzy eksperckiej i dowodów naukowych w politykach publicznych, potencjał instytucjonalny administracji
Dydaktyka (rok akademicki 2018/2019): Polityka regionalna UE (ćwiczenia), Jak nie wpadać w pułapki myślenia? Praktyki zarządzania publicznego (ćwiczenia OGUN), Projektowanie usług publicznych (ćwiczenia OGUN), Public service design (ćwiczenia OGUN w j. angielskim), Nudge for good! Nauki behawioralne w politykach publicznych (ćwiczenia OGUN), Nudge for good! Behavioural sciences in public policy (ćwiczenia OGUN w j. angielskim)
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Absolwent Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce projektowania, wdrażania i ewaluacji polityk publicznych oraz wykorzystania wiedzy eksperckiej i dowodów naukowych w tych procesach. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych, ewaluacyjnych i szkoleniowych m.in. dla Komisji Europejskiej (DG Regio, DG Justice), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju (wcześniej: Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury i Rozwoju), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędów Marszałkowskich (woj. łódzkiego, woj. opolskiego, woj. pomorskiego, woj. zachodniopomorskiego), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Instytutu Badań Edukacyjnych, Polskiej Akademii Nauk. Był koordynatoren Akademii Ewaluacji - studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej realizowanych przez Uniwersytet Warszawski na zamówienie Ministerstwa Rozwoju.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2534-8487

 

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • 4th International Conference of ESPAnet Poland, Social policy: controversies and paradoxes. 25-27.09.2017; Wrocław, Polska. Referat: Unpacking black-box of social exclusion – what we can learn for policy by studying behavioral mechanisms. Lessons from the qualitative research of poor neighborhoods in Łódź and Warsaw (wspólnie z I. Grabowską).
  • 3rd International Conference on Public Policy. 28-30.06.2017; Singapur, Referat: Getting the full picture: an empirical framework for understanding gaps in policy targets' behaviors (wspólnie z K. Olejniczakiem oraz M. Roszczyńską-Kurasińską).
  • XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 14-17.09.2016. Gdańsk, Polska. Referat: Laboratoria działań publicznych: ku metodyce ewaluacji kształtującej procesy organizacyjne i społeczne (wspólnie z K.Olejniczakiem i A. Kopczyńską).
  • RSA Research Network on EU Cohesion Policy Seminar: Learning from Implementation and Evaluation of the EU Cohesion Policy, 13.06.2016. Bruksela, Belgia. Referat: Administrative Capacity and Cohesion Policy: New Methodological Insights from Italy and Poland (wspólnie z J. Bachtlerem i A. Smeriglio).  
  • RSA European Conference 2016 "Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World". 3-6.04.2016. Regional Studies Association. Graz, Austria. Referat: Administrative Capacity-Building and EU Cohesion Policy (wspólnie z: J. Bachtlerem, A. Smeriglio oraz K. Olejniczakiem).
  • 2nd International Conference on Public Policy. 01-04.07.2015; Mediolan, Włochy. Referat: Evaluating delivery of Cohesion Policy: Proposal for an analytical framework (wspólnie z K. Olejniczakiem, J. Bachtlerem oraz A. Smeriglio).
  • 2nd International Conference on Public Policy. 01-04.07.2015; Mediolan, Włochy. Referat: The role of analysts in public agencies: Towards an empirically grounded typology (wspólnie z K. Olejniczakiem i R. Trzaskowskim).
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG