A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
O nas

O nas

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym i dydaktycznym działającym w ramach Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) na Uniwersytecie Warszawskim, w którego skład wchodzi również Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA).

Początki Centrum sięgają roku 1977, kiedy w ramach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego utworzono Zakład Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem Antoniego Kuklińskiego. [więcej o historii]

Obecnie zespół EUROREG składa się z 21 pracowników naukowych (w tym pięciu profesorów) oraz 4 pracowników administracyjnych. Kadra składa się ze specjalistów w zakresie ekonomii, socjologii, geografii, politologii, organizacji i zarządzania. [więcej o pracownikach] 

EUROREG współpracuje z wieloma uczelniami, instytucjami i organizacjami zarówno w kraju jak i za granicą. [więcej o współpracy]

EUROREG prowadzi stacjonarne dwuletnie studia II stopnia na kierunku Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, przeznaczone dla absolwentów wyższych szkół o profilu ekonomiczno-społecznym, legitymujących się tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.

Ponadto EUROREG prowadził Podyplomowe Studia: Akademię Rozwoju Regionalnego, Akademię Ewaluacji, Akademię Oceny Skutków Regulacji oraz Akademię Analityka. [więcej o studiach podyplomowych]

EUROREG specjalizuje się w studiach regionalnych i lokalnych oraz w zagadnieniach polityki regionalnej, a także w strategii działania samorządów terytorialnych. [więcej o badaniach]

Od wielu lat EUROREG wraz z Katedrą UNESCO Trwałego Rozwoju i Sekcją Polską Regional Studies Association organizuje cykl seminariów. Centrum jest także współorganizatorem lub organizatorem konferencji naukowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi publikacjami.